fotografie 2
 
 
fotografie

Mladí brněnští symfonikové


Vítěz národní soutěže ve hře studentských orchestrů vypisované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (2009).

Orchestr Mladí brněnští symfonikové je těleso mladých hudebníků, patřící mezi nejlepší studenty a absolventy všech základních uměleckých škol v městě Brně a blízkém okolí. Tvoří jej 60 studentů středních a vysokých škol ve věkovém rozpětí 14 až 26 let. Svým rozměrem a obsazením velkého symfonického orchestru patří mezi jediné těleso svého druhu nejen v městě Brně, ale i v celém Jihomoravském kraji.

Orchestr nedávno oslavil 15. výročí svého založení.

Každou sezónu orchestr přichází s novými myšlenkami, jež obohacují základní dramaturgii orchestru. Základní pilíře dramaturgie Mladých brněnských symfoniků tvoří symfonická hudební literatura, repertoár klasické hudby, duchovní hudba a hudba tzv. vyššího populáru. Snahou je zahrnout do programového plánu sezóny co nejbohatší spektrum zajímavých skladeb, projektů a vzájemné mezinárodní spolupráce.

Koncertní činnost orchestru je pestrá. Orchestr pravidelně hraje na benefičních koncertech podporující různé nevládní a neziskové organizace, každoročně pořádá vánoční koncerty, jejichž popularita a návštěvnost stále roste a tím se zvyšuje i jejich počet. Orchestr je také zván na mnohé hudební festivaly tuzemské i do zahraničí.

Orchestr provádí jak malá, tak i velká vokální díla, při nichž spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vokálními sbory a sólisty. V dubnu 2005 orchestr nastudoval ve spolupráci se švýcarským studentským sborem Kanti-chor Chur středoevropskou premiéru díla současného autora Johna Ruttera Magnificat kterou pod vedením dirigenta Christiana Kluckera (CH) provedl v městě Brně (CZ) a v městě Chur (CH). Jako zhodnocení vysoké interpretační úrovně provedeného díla se orchestru dostalo na koncertech "standing ovations" a pozitivních kritik tamních deníků.